Úterý 29/1/2013

A proč jsme se dneska koulovali s Policií ČR?

Přečtěte si prohlášení iniciativy Bydlení pro všechny z dnešní demonstrace, dopis ministryni práce a sociálních věcí:

Vážená paní ministryně,
jak jistě víte, v Ústí nad Labem jsme svědky dlouhodobé krizové situace. Řadu domů zde privatizovali neseriózní majitelé, kteří je nechali chátrat. Za jejich chyby mají nyní pykat nájemníci, část z nich již byla vystěhována a další možná vystěhování očekává.

Během tohoto podzimu jsme dostali lekci z toho, jak se u nás řeší krizové situace, pokud se týkají Romů. Město s lidmi prakticky nejednalo, prostě je nalifrovalo déle než na týden do tělocvičny a pak vyhnalo na ubytovnu. Majitel ubytovny, společnost CPI, se posléze rozhodl ubytovnu uzavřít, k čemuž má dojít na konci tohoto měsíce, tedy za pouhých pár dní. Bohužel, ani za několik měsíců se pro místní Romy nepodařilo najít adekvátní bydlení, a to navzdory tomu, že se sami intenzivně snažili a že se do shánění bytů zapojila i organizace Člověk v tísni.

A jaké řešení nabídlo město? Rozbití rodin, rozstrkání žen s dětmi po azylových domech a poslání mužů do dalších lichvářských ubytoven mimo Ústí nad Labem nebo na ulici.

Paní ministryně, vaše politická strana měla ve svém programu důraz na tradice, odpovědnost, podporu rodin a vzájemnou pomoc v jejich rámci. Pro Romy je rodina, ve své rozšířené podobě, tradičně velmi důležitá. V mnoha ohledech supluje vzájemná pomoc v jejím rámci politiku státu. Co by se nebýt ní stalo si můžeme domyslet velmi jednoduše – stačí si uvědomit, jak by asi vypadalo, kdyby se v situaci Romů ocitla některá část nepoměrně atomizovanější většiny. Patrně by to skončilo mnohem větším počtem bezdomovců. Romské rodiny řeší velkou část sociálních problémů za státní sociální politiku. Stát se jim na příkladu Ústí odvděčuje originálně – rozbíjením.
Uzavření ubytovny se dotkne lidí vyhnaných z Předlic i jejích dosavadních obyvatel. Ptáme se, kdo je zodpovědný.
Své výtky neadresujeme pouze státu. Ptáme se, jak to, že společnost CPI, vlastnící jen v samotném Ústí nad Labem více než dva tisíce bytů, nedokázala v ubytovně, v níž se vybírají nehorázné částky, zajistit potřebné opravy. Ptáme se, jak to že ubytovnu v půlce zimy uzavírá. Vzhledem k tomu, že jde o bohatou společnost patřící jednomu z nejbohatších Čechů, miliardářovi Radovanu Vítkovi, požadujeme, aby převzala svůj díl zodpovědnosti na dočasném řešení situace, namísto uzavření ubytovny ji opravila a zajistila v ní důstojný život jejích obyvatel.

Odpovědnost za občany, kteří se bez svého zavinění ocitli v tísni, má ale především stát a město. Je to odpovědnost dvojí – za bezprostřední řešení tísnivé situace, tak za celkové podmínky, za sociální a bytovou politiku.

Ptáme se: Co uděláte pro to, aby nedošlo k rozbití rodin? Jak bude řešena situace lidí, kteří pykají za neprůhlednou privatizaci a následné chyby majitelů? Jak se zasadíte o to, aby v Česku nebyli diskriminováni lidé, kteří hledají byt, pouze na základě barvy své pleti?
Zároveň se ptáme i na to, co uděláte pro to, aby všichni lidé v této zemi dosáhli na své ústavou zaručené právo na domov? Jak zajistíte, aby se chudoba nestala kšeftem podnikavců se státními sociálními příspěvky? Co uděláte proti tomu, že chudí končí za drahé peníze v nevyhovujících ubytovnách, kde se snadno šíří nemoci a drogy?
Proti sociálnímu vyloučení a bytové segregaci požadujeme funkční síť sociálního bydlení – ve vyspělé společnosti, která má na akvaparky za stovky milionů, by mělo jít o samozřejmost. Proti spekulantským a vyděračským majitelům požadujeme obranu lidí, především možnost vyvlastnit majitele ve veřejném zájmu, pokud se o svůj majetek nestará.
Především ale požadujeme urychlené řešení situace lidí z ubytovny v Krásném Březně. Za pouhých pár dní se mohou ocitnout bez střechy nad hlavou.
Vážená paní ministryně, ptáme se, co uděláte a kdo je zodpovědný.

Iniciativa Bydlení pro všechny

Demonstranti bojovali za lidi z ubytovny v Ústí, vnikli na ministerstvo
Před ministerstvem práce a sociálních věcí demonstrovaly desítky lidí proti vystěhování asi stovky sociálně slabých z rušené ubytovny v ústecké čtvrti Krásné Březno. Na ulici mohou skončit i ti, kteří museli opustit staticky nevyhovující dům v ústeckých Předlicích. Policie několik demonstrantů zadržela.