Čtvrtek 19/4/2012

21.4 Stop každé vládě! l Václavské náměstí l Praha l 13:00

Společná platforma odborů, občanských iniciativ a sdružení pod heslem „Stop vládě“ vyzývá k protestům, které by měly probíhat během týdne akcí v regionech a vyvrcholit pochodem a demonstrací 21. dubna v Praze. K výzvě ze připojují také anarchisté.

Hlavními požadavky platformy je zastavení asociálních reforem, demise vlády a vyhlášení předčasných voleb. Na svém webu platforma přímo píše: „Pohár trpělivosti se naplnil. Shodli se na tom odbory, občanské iniciativy, pacienti, důchodci, nezaměstnaní a vůbec zástupci dolních deseti milionů lidí v České republice. Chtějí, aby vláda Petra Nečase stáhla asociální reformy, a pokud tak neučiní, aby podala demisi a byly vyhlášeny předčasné volby.“

Jako anarchisté a anarchistky si ovšem nemyslíme, že demise vlády a nové parlamentní volby dokážou opravdu něco podstatného změnit. Možná dočasně zmírní a oddálí dopady současných vládních reforem. Je však opravdu jen málo pravděpodobné, že by se nějakým výraznějším způsobem změnil nastavený neoliberální kurz, který není doménou pouze České republiky, ale je silou, jež tvaruje současnost a budoucnost většiny zemí Evropy a mnoha zemí zbytku světa.

Nemíníme tleskat dnešní parlamentní opozici, jelikož nemáme tak krátkou paměť, abychom si nevzpomněli, že mnohé z toho, co nás dnes tíží, pomáhala přivádět na svět právě ona. Nemíníme ani zkoušet „vyměnit politiky“, jelikož moc dobře víme, jak taková „výměna“ či „obměna“ vždy dopadá.

Chceme ale dát společně s ostatními tisícovkami pracujících, nezaměstnaných, důchodců, žen na mateřské, invalidů, studentů a dalších jasně najevo, že odmítáme asociální reformy, které na nás vláda nachystala. Dát společně najevo, že toto není naše vláda, jelikož my jsme si ji nezvolili, ani jsme jí nedali žádný mandát k tomu, aby nezvratně ničila jak naši budoucnost, tak budoucnost dnešních dětí.

K tomuto společnému protestu a kritice chceme ale také přidat protest a kritiku, které jdou o něco dál, a to ke kořenům systému, jemuž je přednější krátkodobý zisk úzké skupiny elit před dlouhodobými vyhlídkami celé společnosti. Chceme mluvit o principech, na nichž je postaven současný kapitalistický systém; o principech, které jsou v rozporu se skutečnou demokracií. Chceme ukázat, že naše vize nekončí výměnou jedné vlády za druhou, ale směřuje mnohem dál; směřuje k emancipaci člověka a společnosti; směřuje k uvědomění si a uchopení společné síly. Síly, která dokáže ničit nenáviděné. Síly, která dokáže tvořit vytoužené.

V neposlední řadě bychom rádi prezentovali antiautoritářské principy coby obranu proti fašizujícím tendencím, které se objevují vždy v obdobích krize. Proti tendencím, které vedou k hledání snadných nepřátel – nepřátel natolik slabých, že není těžké vybít si na nich zlost, zatímco skutečné příčiny krize a neduhů ve společnosti zůstanou nezasaženy.

Československá anarchistická federace (ČSAF) tímto vyzývá anarchisty a anarchistky k účasti na zmíněných protestních akcích, především pak na demonstraci, která se bude konat v sobotu 21. dubna v Praze.

Demonstrace bude zahájena pochodem. Účastníci pochodu se budou řadit podle propozic organizátorů v okolí Domu odborových svazů (DOS): ulice Siwiecova, U Rajské zahrady, nám. W. Churchilla, Seifertova. Řazení bude organizováno od 10.00 do 11.55. Čelo pochodu vyjde ve 12. hodin. Trasa pochodu bude stejná jako při obdobné akci loni v květnu a zakončena bude na Václavském náměstí, kde od 13.00 proběhne samotné shromáždění.

ČSAF se na svém sjezdu rozhodla, že se pro lepší orientaci při řazení účastníků pochodu přidruží k bloku iniciativy ProAlt, s níž v několika regionech někteří členové přímo či nepřímo spolupracují. Přidá-li se dostatečný počet lidí, vytvoříme neformální antiautoritářský / antikapitalistický blok.

Kvůli odjezdům do Prahy se případně informujte u odborových organizací na vašem pracovišti či u těch, které působí ve vašem okolí. Jednotlivé odborové svazy budou vypravovat z různých míst autobusy. Vypraveny budou také zvláštní vlaky. Další informace k hromadně organizované dopravě naleznete ZDE.