Čtvrtek 8/4/2010

1.5. MAYDAY festival 2010

Prvomájový MAY DAY FESTIVAL Antifašistické Akce pokračuje třetím ročníkem!
1. května 2010, 13:00, místo konání: Fun Island, Císařská louka, Praha 5

Když se Antifašistická akce před dvěma lety rozhodla změnit strategii a vrátit 1. máji reálnou a pozitivní náplň po letech, kdy se anarchistické a antifašistické hnutí soustředilo na akce neonacistů, vstupovala na neprozkoumané území. Již první ročník byl překvapivý velkým zájmem různorodých účastníků. To beze zbytku potvrdil druhý ročník, který návštěvností nejen mnohonásobně překonal umolousané akce politických partají ať už parlamentních nebo i neonacistické Dělnické strany, ale stal se ve svém zaměření nepřehlédnutelnou událostí celého roku i událostí středoevropského významu.

HUDBA

Hlavní podium:
ROZPOR 13.30–14.10
MOTHER 14.50–15.30
THE PACK A.D. 16.10–17.00
BPM 17.40–18.30
PIPES AND PINTS 19.10–20.00
THE ROBOCOP KRAUS 20.40–22.00

Druhé podium:
HONORACE 14.10–14.50
BONUS 15.20–15.50
STOLEN LIVES 16.20–17.00
ABHORRENCE 17.30–18.10
CLASS WAR KIDS 18.40–19.20
ANCHORLESS 20.00–20.40

 

PŘEDNÁŠKY

Politika jako marketing
Letos nás čekají hned troje volby a politici se nás budou opět snažit přesvědčit, že jedině svým hlasem ve volbách můžeme něco ve společnosti změnit. V přednášce Politika jako marketing se redaktor A-kontra Ondřej Slačálek zamyslí nad tím, jestli spíše než „demokratickou“ soutěží volby nejsou přehlídkou reklamních kampaní. Co může dělat člověk, který odmítá svoji zodpovědnost redukovat na hlas vhozený do volební urny? Stačí volby bojkotovat?

Lokální i mezinárodní podoby Palestinského odporu proti izraelské okupaci
Na okupovaném území Palestiny se pohybovala aktivistka Internatinal Solidarity Movement Eva Nováková, která byla státem Izrael nelegálně vyhoštěna. Náplní její přednášky budou způsoby nenásilného boje proti okupaci Palestiny a propojení lokálního a mezinárodního odporu.

Angažovaný streetart
Prakticky zaměřená přednáška nejen o politickém streetartu, určená zejména pro ty, kteří by se mu chtěli věnovat. Výroba šablon, graffiti, bezpečnost práce, příprava, výběr lokalit, postupy , triky a tipy, nepsaná pravidla ulice a nejen to.
Na závěr promítání prací z ČR za rok 2009/10.

Sexuální násilí mezi námi
Přednáška a diskuze se zabývá sexuálním násilím tak, jak se odehrává mezi námi, mezi našimi blízkými, přáteli, a tak, jak se nás dotýká. Snaží se především interaktivně pracovat s našimi vlastními postoji a názory a klade si za úkol vytvořit prostor pro diskuzi a práci nad nimi. Zabývá se nejenom základním vymezením pojmů, tím, co sexuální nasílí je a není, ale také souhlasem, možnými formami sebeobrany, a tím, jak můžeme pomoci lidem ve svém okolí, které a kteří se s nějakou formou sexuálního násilí setkaly/i.

Interaktivní hra - Gender rider
Cíl hry je upozornit na genderové stereotypy a ideálně je i narušit. Před začátkem hry bude krátký úvod do genderu a po hře reflexe celé hry.

Prezentace Asociace pro sociální rozvoj Janova - Alerta
Představeni historie, struktury, ideových pozic a praktické činnosti organizace s následnou diskuzí o možnostech svépomocného rozvoje lokality bez závislosti na státu a politických elitách.

Patří města developerům?
Tento rok je také ve znamení schvalování územního plánu Prahy, který může významně zasáhnout do podoby hlavního města. Člen kolektivu MĚSTO: NA PRODEJ vystoupí s příspěvkem o významu veřejného prostoru pro svobodnou společnost a jak se na našem prostoru k životu mohou podepsat developerské projekty.

Stávka v Hyundai: dopady a souvislosti
Ke konci roku 2009 proběhla v Čechách nepříliš obvyklá věc - hodinová divoká stávka. V nošovické továrně Hyundai přerušili dělníci spontánně na hodinu práci. Co přinesla pracujícím a co vypovídá o prostředí moderních pracovišť? To vše nám přiblíží skupina Kolektivně proti kapitálu.

 

PROMÍTÁNÍ

Kruh – portrét demonstrace
Neonacistický pokus o pogrom na litvínovském sídlišti Janov z listopadu 2008 se zřetelně zapsal do vývoje tamní neonacistické scény. K místu hlavního střetu neonacistů s policií přivádí autorka hlavní aktéry listopadových událostí a konfrontuje je s natočenými záběry z demonstrace. Můžeme tak porovnávat pohledy místních Romů, politických zastupitelů, novinářů a v neposlední řadě i členů Dělnické strany v čele s Lucií Šlégrovou a Jiřím Petřivalským.

Squat wars
Po násilném vyklizení Milady a demonstrativním obsazení domu na Albertově se téma squattingu také na chvíli usídlilo v mediálním a veřejném prostoru. Film Jana Hanuše nám pomůže nahlédnout hlouběji do problematiky pomocí přiblížení prostředí 3 bývalých pražských squattů - Milady, Zenklovky a Ladronky.

Fighting Talk
Antifašistická Akce z Velké Británie natočila v roce 1992 dokument, který se věnuje praktickému boji s neofašismem a neonacismem. Film mapuje historii militantního antifašismu na britských ostrovech od tzv. Bitvy na Cable Street z roku 1936 přes oživení pouličního antifašismu v 70. letech po zintenzivnění velkých střetů s neofašisty ze začátku 90. let.

VÝSTAVY

Squaty a autonomní centra
Putovní výstava Československé anarchistické federace obsahuje několik desítek barevných fotografií squattů a autonomních center z celého světa. Výstava se snaží přiblížit smysl obsazování prázdných domů a také jeho historii.

Oběti neonacismu v ČR po roce 1989
Výstava Antifašistické Akce, která byla uvedena v roce 2008 v lidickém památníku, zobrazuje výčet obětí neonacistické agrese v Čechách. Hlavní myšlenkou výstavy je upozornit na neustávající nebezpečí neonacistického hnutí podle hesla: Nacismus koncentračními tábory nezačíná, ale rozhodně jimi končí.

Město na prodej?
Výstava projektu MĚSTO: NA PRODEJ se snaží poskytnout kritiku směru, kterým se v současné době ubírá prostor nejen českých měst. Zabývá se fenomény úbytku veřejných prostorů, sociální segregace, vylidňování center, unifikací, komercionalizací a vystěhováváním určitých skupin obyvatelstva.

Součástí MAY DAY FESTIVALU bude samozřejmě i bohatý doprovodný program. Jeho součástí bude dětský koutek, loutkové divadlo nebo graffiti stěna. Samozřejmě budete mít možnost se občerstvit jak pitím, tak jídlem, které bude čistě vegetariánské/veganské.

Pro aktuální informace sledujte tento web.

Těšíme se na vás!


Prosíme všechny aby respektovali soukromí návštěvníků festivalu a nepořizovali audiovizuální záznamy. Na akci budou naši profesionální fotografové, jejichž fotografie budou volně přístupné na našem webu.