Úterý 1/1/2013

15.1 Praha infocentrum Salé l 16.1 Brno infocafé Pelech l 17.1 Bratislava klub Obluda l Mobilizační tour na antifašistickou demonstraci ve Vídni l od 19:00

Na prvního února 2013 zvou tak jako každý rok rakouské a německé organizace univerzitních studentů, tzv. buršácké spolky, na jednu z nejdůležitějších síťovacích událostí pro evropskou pravicovou a ultrapravicovou scénu.

S novým názvem Vídeňský akademický ples (Wiener Akademikerball) pokračuje tradice Plesu vídeňských korporátních kroužků (WKR Ball). Plesu, který se opět uskuteční v Hofburgu, sídle rakouského prezidenta, se pravidelně účastní členové a přední politici otevřeně či skrytě neonacistických a fašistických stran a organizací jako jsou francouzská Národní fronta, italská Liga severu, německá NPD či Vlámský zájem z Belgie. Buršácké spolky kombinují konzervatismus a nacionalismus s organizováním studentského života a budoucích kariér svých členů. Většina spolků mezi sebe nepřijímá ženy či cizince, které definuje jako lidi neněmecké krve, za cizince však naopak nejsou považováni „staří Rakušané z naší odvěké domoviny Sudet“.

Pod tlakem tisíců antifašistů a antifašistek demonstrujících proti minulým plesům se vedení vídeňského Hofburgu ozhodlo neumožnit konání dalšího bálu na tomto místě. Tuto pro samotné buršáky nepříjemnou situaci vyřešila rakouská ultrapravicová Strana svobodných (FPÖ) tím, že na sebe vzala roli pořadatele. FPÖ má jakožto parlamentní strana právo pořádat v Hofburgu vlastní oficiální akce. Vše tak zůstalo při starém, jediné, co se změnilo, je jméno. Stejně jako v minulých letech však budou na tento sraz evropské fašistické smetánky připraveni i místní antifašisté a antifašistky, kteří se pokusí slavícím a tančícím buršákům jejich ples co možná nejvíce znepříjemnit.

Informační večery k demonstraci proběhnou 15. 1. v prostorách pražského infocentra Salé, 16. 1. v brněnském Pelechu a 17. 1. v  klubu Obluda v Bratislavě, vždy od 19:00. Mobilizační turné společně pořádá Iniciativa Ne Rasismu!, kolektiv Salé a Antifa Vídeň.

Více informací na Iniciativa NE RASISMU!