Čtvrtek 1/11/2012

11.11. 2012 l Protest proti neonacistickému pochodu Varšavou - 11.listopada.org l Varšava l Polsko

Síla extremní pravice roste. Polovojenské skupiny mašírují ulicemi ruku v ruce s nacionalistickými hlídkami. Projevy svobodomyslnosti, různorodosti a tolerance jsou potlačovány. Nacionalistické a neofašistické myšlenky se šíří ve školství, na pracovištích, v médiích i kultuře. V zemi vládne nacionalistické hnutí tvořené Všepolskou mládeží (MW-Młodzież Wszechpolska) a Radikálně-nacionalistickým táborem (ONR-Obóz Narodowo Radykalny). Dost! Nikdy víc. Tohle není země, ve které chceme žít.

Extrémní pravice má jasnou strategii. Nejprve, aniž by musela odkrýt svou pravou tvář, přišla s Pochodem nezávislosti, kterým měl za cíl sjednotit nacionalistickou frontu. Dalším krokem pro skupiny okolo Pochodu nezávislosti je vytvoření jednotného Národního Hnutí, které by se postupně přetransformovalo ve fašistickou stranu schopnou prorazit do parlamentu

Ekonomická krize, nezaměstnanost, růst cen, nedostatek bydlení. Nacionalisté se pokouší využít sociálního napětí a rostoucí nespokojenosti pro své vlastní cíle. Přitom jsou to ti samí lidé, co napadají všechny nezapadající do jejich bílé, heterosexuální a nacionalistické vize země. Jen za posledních několik let mají na svědomí více než tucet vražd. Poslední z nich se odehrála letos v Białystoku. Breivik dokonce ve svém manifestu označil polské nacionalisty za „inspirující“.

Pochodují ulicemi s keltskými kříži a dalšími rasistickými symboly, oživují tradice předválečných organizací majících na svědomí pogromy, šíření nenávisti vůči židům či segregaci ve školách. Jedenáctého listopadu budeme mít opět možnost sledovat jak „polští patrioti“ zvedají pravice v nacistickém pozdravu. Stává se Den nezávislosti jejich dnem?

Jsme antifašistické hnutí organizované v Koalici 11.listopadu. Každým den jsme aktivní v mnoha dalších oblastech. Jsme členové nájemnických a dělnických hnutí, organizací za práva žen a dalších solidárních skupin. Bojujeme proti sociální nespravedlnosti a zneužívání moci. Dohromady nás spojují antifašistické myšlenky. Vyzýváme všechny, aby s námi 11.listopadu vyrazili do ulic. V předchozích letech se nám úspěšně podařilo zabránit nacionalistům dostat se do centra města. Letos svoláváme všechny antifašisty na protidemonstraci. Ukážeme podobu, kontinuitu a společné kořeny předválečných a současných polských fašistických skupin. Stejně tak si připomeneme příběh polského antifašistického hnutí, které jsme spoluutvářeli a se kterým pokračujeme dál. Svoláváme antifašistickou demonstraci. Nečekejme až zaklepou na naše dveře.

Společně proti fašismu a nacionalismu. Stránky koalice 11.listopadu