Fotbal proti rasismu – Věznička u Jihlavy

15. – 16. května 2015 proběhne ve Vězničce u Jihlavy již 8. ročník sportovně-kulturního dne s nejedním společenským přesahem,letos poprvé na dva dny.

Tématicky je celá akce zaměřená na nynější kauzu „Lety“ a společenský anticiganismus.

Přehnaná soutěživost nebo agresivita není vítaná!

Na akci nejsou tolerovány sexistické, rasistické ani homofobní projevy!

lfhr_veznickajihlava_052015

Pro aktuální informace sledujte:

Web stránka – Fotbal proti rasismu

FB stránka akce