Historie Ultras Inferno 96

UI96_titMezi lety 1995 až 1997 se stadion Sclessin renovoval pro nadcházející turnaj Euro 2000. Mytická zadní tribuna Terril* byla zničena a nahrazena zbrusu novým stánkem tvořeným třemi různými ochozy. Známá chuligánská skupina Hell Side 1981 bývala původně na tribuně Terril. Při pokračující rekonstrukci stadionu se atmosféra zápasů dramaticky změnila.

Dva mladíci ze skupiny Hell Side 1981, kteří byli touto změnou velmi znepokojeni, se proto rozhodli založit skupinu Ultras, aby posílili svou přítomnost na novém stadionu. S několika dalšími přáteli se usídlili na druhém ochozu třetí tribuny a utvořili skupinu Inferno 96, která byla v podstatě sekcí Hell Side 81 – její hispánskou verzí.
Instalace vlajek, bannerů a dalších prostředků animace byla dlouhou dobu předmětem vyjednávání s policií a první „oficiální“ choreografie byla zorganizována 17. srpna 1996 během zápasu proti Lokeren (toto datum je i oficiálním výročním dnem skupiny).
Ultras Inferno se stala první skupinou ultras v Belgii. Během následujících let byly choreografie stále častější a Ultras Inferno se stali nezávislou skupinou, která už nebyla sekcí Hell Side.
Krátce před začátkem sezony 2001–2002 se skupina rozhodla postoupit o jeden ochoz výš a usadila se v bloku H3.UI96_1Záměrem bylo rozšířit atmosféru ultras po stadionu, brzy se však ukázalo, že tato strategie selhává. V roce 2002 se několik členů skupiny rozhodlo otevřít prostor, kde se mohou shromažďovat a dát skupině oficiální strukturu. Tak vznikla nezisková organizace La Cosa SL. Nové prostory byly místem, kde se členové mohli scházet, připravovat choreografie, organizovat večírky, setkání atd. Skupina dostala nový impulz.
Ultras se také rozhodli sestoupit o jeden ochoz níž a vrátili se opět do bloku E3, na prostředním ochozu tribuny. Na začátku sezony 2002–2003 jsou Hell Side 81 a Ultras Inferno 96 na stadionu opět bok po boku.
Skupina v následujících letech roste a stále přijímá nové členy. Vznikají také dvě regionální sekce UI96 Hainaut Section v roce 2002 a UI96 Brussels-Brabant Section v roce 2004. Skupina začíná vést oficiální vstupenkové kampaně a organizuje vlastní výjezdy.UI96_3V roce 2002 se Ultras začíná také stále víc zapojovat do antifašistického/antirasistického hnutí a vůbec do boje proti všem formám nerovnosti a diskriminace. S tímto záměrem byla v roce 2002 uspořádána první potravinová sbírka pro Restos du Coeur**. Sbírku nyní skupina pořádá každý rok před zimou. V roce 2007 se skupina stala součástí antifašistické sítě ALERTA a v roce 2009 pořádala v Lutychu její každoroční turnaj. UI96 má dnes asi 700 platících členů, přičemž sto padesát z nich je jádrem skupiny.

Více informací naleznete na webu UI96 a na FB stánce.


* Terril je slangový výraz pro haldu, které jsou typické pro belgickou industriální krajinu včetně provincie Lutich.

** Restos du Cœur je organizace pomáhající těm nejchudším poskytováním jídla, zásob a všemožné podpory.